> Terms of Use

Terms of Use / Gebruikersvoorwaarden
Bij het gebruik van deze site gelden de navolgende bepalingen.

Privacy
Uw recht op privacy wordt serieus genomen. Zo zullen uw gegevens nimmer ter beschikking worden gesteld aan derden. Tijdens uw bezoek aan deze website worden er geringe gegevens vastgelegd: uw IP-adres, host en bezoekdatum en -tijd worden door de server herkend en opgeslagen.

Auteursrecht
De teksten, afbeeldingen en lay-outs op de door Administratiekantoor Heilema beheerde websites genieten auteursrechtelijke bescherming. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag dan ook niets van deze websites worden overgenomen voor welk doeleind dan ook.

 

 

heilema

 

belastingadvies

heilemaloonadministratie

accountant

heilemafinanciele administratie