>nieuws

Nieuws

Fiscus mag kentekenherkenning gebruiken

13 september 2013 - De Belastingdienst controleert streng op het privégebruik van uw auto van de zaak. U krijgt een naheffingsaanslag als de inspecteur constateert dat uw rittenadministratie niet klopt. Hiervoor mogen ze volgens rechtbank Zeeland-West-Brabant zelfs kentekenherkenning gebruiken. Hoe zit dat eigenlijk met úw rittenadministratie? Wilt u zeker zijn dat de administratie rond het gebruik van uw auto zowel privé als zakelijk goed geregeld is, neem dan contact op met Heilema Belastingadviseurs.

Verklaring geen privégebruik auto
In deze zaak kreeg een werknemer in 2010 en 2011 een auto van de zaak. Hij gebruikte de auto maar beperkt voor privékilometers en vroeg daarom een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan. De inspecteur vroeg echter de rittenadministratie op en legde op basis van zijn eigen gegevens een naheffingsaanslag met verzuimboete op. De werknemer zou namelijk op een plek zijn geweest die niet in de rittenadministratie was opgenomen. Hierdoor moest hij het maximale aantal privékilometers wel overschreden hebben.

Niet in strijd met het EVRM
De werknemer vond de naheffingsaanslagen niet terecht. Volgens de rechtbank was het bewijs van de werknemer dat hij jaarlijks minder dan vijfhonderd privékilometers maakte onvoldoende. Uit het beeldmateriaal van Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) bleek duidelijk dat in de rittenadministratie niet alle privékilometers waren vermeld. Het systeem van kentekenherkenning was volgens de rechter ook niet in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Nam de werknemer deze privékilometers mee, dan zou hij het maximale aantal van vijfhonderd privékilometers overschrijden. De naheffingsaanslagen waren dus terecht.

Meer weten over de administratie rond uw voertuigen en de ‘Verklaring geen privégebruik auto’? info@heilemafiscaal.nl

Bron: Fiscaal Rendement

De complete uitspraak, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 29 mei 2013, ECLI (verkort): 3860


Praktische handleiding btw-verhoging (17-08-2012)
Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 08-08-2012

Het ministerie van Financiën heeft een aantal vragen en antwoorden over de btw-verhoging per 1 oktober 2012 gepubliceerd.

Factuur voor 1 oktober
Volgens deze publicatie mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 al voor 1 oktober 2012 het nieuwe btw-tarief van 21% in rekening brengen om te voorkomen dat zij aanvullende facturen moeten sturen voor het verschil tussen 19% en 21%. Deze btw kan worden opgenomen in rubriek 1c van het aangifteformulier.
Bij doorlopende prestaties die zijn aangevangen vóór 1 oktober 2012 en eindigen na 30 september 2012 moet de afrekenperiode worden gesplitst voor de berekening van de btw.

Nieuwbouwwoningen
Voor de toepassing van de overgangsregeling voor nieuwbouwwoningen mogen panden die deels als woning en deels als bedrijfspand worden gebruikt in hun geheel als woning worden aangemerkt als zij voor meer dan de helft voor particuliere bewoning worden gebruikt. Aan de persoon van de verkrijger van de woning worden geen eisen gesteld voor de toepassing van de overgangsregeling. De overgangsregeling geldt niet voor de aankoop van een bouwkavel als er geen aannemingsovereenkomst is gesloten voor 28 april 2012.

Margeregeling
De verhoging van het btw-tarief heeft geen gevolgen voor de wijze van verrekenen van negatieve tijdvak- en jaarwinstmarges bij toepassing van de globalisatieregeling bij de margeregeling. De btw over de jaarwinstmarge 2012 wordt tijdsevenredig berekend. Dat betekent dat voor ¾ van de jaarwinstmarge het 19%-tarief geldt en voor ¼ het 21%-tarief.

heilema

belastingadvies

heilemafiscaal advies

accountant

heilemabelastingadvies