>wat doen wij > loonadministratie

Loonadministratie
Voor relaties met personeel in dienst kunnen wij de loonadministratie verzorgen. Daarbij regelen we
alle vereiste formaliteiten die daarbij noodzakelijk zijn, zoals:

Loonkostenberekening inclusief werkgeverslasten
Aangiften loonbelasting
Verzorgen van salarisstroken
Verzorgen jaaropgaven fiscus
Verzorgen jaaropgaven voor werknemers
Verzorgen ziekmeldingen

heilema

belastingadvies

heilemabelastingadvies

accountant

heilemaloonadministratie