>wat doen wij > financiele administratie

Heilema Belastingadviseurs helpt u met het inrichten en voeren van uw administratie tot en met het opstellen van de jaarrekening. De software die we gebruiken is Snelstart; een veelzijdig en pakket dat effectief werkt en direct inzicht geeft in de financiële status van uw bedrijf.

"Van schoenendoos tot belastingaangifte"
Natuurlijk komt het nog heel vaak voor dat cliënten met een spreekwoordelijke schoenendoos binnen komen. Geen probleem. In zo’n administratie stellen we orde op zaken en verwerken de resultaten vervolgens tot een overzichtelijk rapport. Tot en met de belastingaangifte.

Maandelijks of per kwartaal
Wat vaker voorkomt is de situatie dat de cliënt iedere maand of ieder kwartaal zijn boekhouding bij ons brengt. Vaak hangt dat samen met de periode waarover aangifte BTW gedaan moet worden. Het voordeel hiervan is, dat de cliënt na het verwerken van de administratie steeds optimaal inzicht heeft in de financiële status van het bedrijf. De cliënt krijgt uiteraard altijd een balans en winst- en verliesrekening mee!

Jaarrekeningen...
Ieder jaar stellen wij een jaarrekening op. Deze geeft de cliënt inzicht in de financiële resultaten van het afgelopen boekjaar. Ook is een jaarrekening nodig voor het verzorgen van de belastingaangifte. Bovendien wordt deze vaak opgevraagd door banken om op de hoogte te blijven van de ondernemingsresultaten.

…met de cliënt als uitgangspunt
Uiteraard bespreken we deze jaarrekening uitgebreid met onze cliënten. Ons uitgangspunt is dat wij dit verslag voor onze cliënten maken. Het is dan ook helder en overzichtelijk, zodat u altijd een duidelijk overzicht heeft van de resultaten.

heilema

belastingadvies

heilemabelastingadvies

accountant

heilemajaarrekening